Adatvédelmi irányelvek

 

Utolsó frissítés: 2023-Feb-15
Hatályos dátum 2023-Feb-15

 Ez az adatvédelmi szabályzat a Szeretemszekesfehervart.com irányelveit írja le.

Szeretemszekesfehervart.com,
Magyarország, 8000 Székesfehérvár
email: hello@szeretemszekesfehervart.com,

A weboldalunk ( https://www.szeretemszekesfehervart.com )
használata során gyűjtött információk gyűjtésére,
felhasználására és közzétételére vonatkozóan. (a „Szolgáltatás”).

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy
annak használatával Ön beleegyezését adja az
Ön adatainak a jelen Adatvédelmi irányelvekkel
összhangban történő gyűjtéséhez, felhasználásához
és közzétételéhez. Ha nem járul hozzá, kérjük,
ne lépjen be a Szolgáltatásba és ne használja azt.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor,
az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk,
és a módosított Adatvédelmi szabályzatot
közzétesszük a Szolgáltatáson.A módosított Szabályzat
a módosított Szabályzatnak a Szolgáltatásban való közzétételétől
számított 180 nap elteltével lép hatályba, és
a Szolgáltatáshoz való további hozzáférése
vagy használata ezen időpontot követően a módosított
Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Ezért javasoljuk,
hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

 1. Hogyan használjuk fel az Ön adatait:

  Az Önről gyűjtött információkat
  a következő célokra használjuk fel:

  1. Adminisztrációs információk
  2. Honlap védelme
  3. Felhasználók közötti megjegyzések

  Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk
  felhasználni, akkor ehhez hozzájárulását kérjük,
  és az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásának
  kézhezvételét követően használjuk fel, és akkor is
  csak arra a célra (célokra), amely(ek)hez a
  hozzájárulást megadtuk, kivéve, ha törvény
  másképp írja elő.

 2. Hogyan osztjuk meg az Ön adatait:

  Nem adjuk át személyes adatait
  harmadik félnek az Ön hozzájárulása
  nélkül, kivéve az alábbiakban
  ismertetett korlátozott körülmények között:

  1. Adatgyűjtés és -feldolgozás

  Az ilyen harmadik felektől megköveteljük,
  hogy az általunk átadott személyes adatokat
  csak arra a célra használják fel, amelyre
  azokat átadtuk, és ne őrizzék meg azokat
  tovább, mint amennyi az említett cél
  teljesítéséhez szükséges.

  Az Ön személyes adatait a következők
  céljából is továbbíthatjuk: (1) az alkalmazandó
  törvényeknek, rendeleteknek, bírósági végzésnek
  vagy más jogi eljárásnak való megfelelés
  érdekében; (2) a velünk kötött megállapodásainak,
  beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is,
  érvényre juttatása érdekében; vagy (3) olyan
  állításokra való reagálás érdekében,
  amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata
  harmadik fél jogait sérti. Ha a Szolgáltatás vagy
  vállalatunk összeolvad vagy felvásárol
  egy másik vállalat, az Ön adatai az egyik olyan
  eszköz lesz, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

 3.  Az Ön jogai:

  Az alkalmazandó törvényektől függően joga van
  hozzáférni személyes adataihoz, és azokat
  helyesbíteni vagy törölni, vagy másolatot kapni
  személyes adatairól, korlátozni vagy tiltakozni
  az adatai aktív feldolgozása ellen, kérheti,
  hogy személyes adatait megosszuk (portoljuk)
  egy másik szervezetnek, visszavonhatja az adatai
  feldolgozásához adott hozzájárulását, joga van
  panaszt tenni egy törvényes hatóságnál,
  valamint az alkalmazandó törvények szerint releváns
  egyéb jogok. E jogok gyakorlásához írjon nekünk
  a hello@szeretemszekesfehervart.com címre.
  Kérésére az alkalmazandó jogszabályoknak
  megfelelően fogunk válaszolni.

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
  nem engedélyezi számunkra a kért személyes adatok
  gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja
  a hozzájárulását azok előírt célú feldolgozásához,
  előfordulhat, hogy nem férhet hozzá azokhoz a
  szolgáltatásokhoz, amelyekhez az Ön adatait
  kértük, illetve nem használhatja azokat.

 4. Sütik stb.

  Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan
  használjuk ezeket, és milyen választási
  lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető
  technológiákkal kapcsolatban, kérjük,
  olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.

 5. Biztonság:

   Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra,
  és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk
  annak érdekében, hogy megakadályozzuk
  az ellenőrzésünk alatt álló adatainak elvesztését,
  visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását.
  A velejáró kockázatok miatt azonban nem tudjuk
  garantálni az abszolút biztonságot, és
  következésképpen nem tudjuk biztosítani
  vagy garantálni a nekünk továbbított
  információk biztonságát, és Ön ezt
  saját felelősségére teszi.

 6. Panaszok / adatvédelmi tisztviselő:

  Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van
  a nálunk rendelkezésre álló adatainak feldolgozásával
  kapcsolatban, akkor a panaszkezelőnknek
  a szeretemszekesfehervart.com, utca,
  e-mail: hello@szeretemszekesfehervart.com.
  Aggályait az alkalmazandó jogszabályoknak
  megfelelően fogjuk kezelni.