Ma délelőtt az autós forgalom számára is megnyitották a déli összekötő utat. A beruházás kivitelezésére a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében 4.479 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A projekt célja a jó színvonalú közúti elérhetőség biztosítása Székesfehérvár gazdasági területeihez, a vállalkozások és a munkavállalók számára. A 4.479 milliárd forintos európai uniós támogatás segítségével új közúthálózati elemként megvalósult a 62. és a 63. sz. főút városi szakaszainak – Seregélyesi út és Sárkeresztúri út – átkötése a Juharfa utca és a Köles utca közötti tervezett nyomvonalon, két vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítésével. Emellett, kapcsolódó közúthálózati fejlesztésként, elkészült a Takarodó út és az Új Váralja sor bekötése a 62. és a 63. sz. főút közötti átkötő útba, illetve a Köles utcába, az érintett gazdasági területek elérhetőségének megerősítése céljából.

Deli osszekoto ut forgalomban 3

A fejlesztés keretében 1050 méter út került felújításra, 4085 méter új út épül, 4418 méter kerékpárforgalmi létesítményt és 5226 méter csapadékvíz-elvezető létesítményt alakítottak ki. A Pályázat tartalmazza az út mentén haladó kerékpárforgalmi létesítmények építését, akadálymentesítését, 4 darab körforgalmi csomópont, valamint egy „T” csomóponttal kapcsolódó útcsatlakozás építését, nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer építését, a Köles utca ivóvízvezeték kiváltását, növénytelepítést, kerékpáros átvezetések kialakítását a csomópontoknál, a belterületi szakaszokon a hiányzó járdaszakaszok kiépítését, a közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítését, kialakítását.

Deli osszekoto ut forgalomban 2

15 db parkolóhely létesült a projekt keretében a Börgöndi út és a déli összekötő út kereszteződésében. A kivitelezés 2023. március 2. napján elkészült. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

(Fotó: Bácskai Gergely)