Pedagógusnap alkalmából a Szent István Király Múzeum díszudvarán rendezte hagyományos ünnepséget Székesfehérvár Önkormányzata hétfőn. A város polgármesterének köszöntőjét követően átadták a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjakat, a „Székesfehérvár Ifjúságáért” díjat és egy Polgármesteri Elismerő Emlékérmet is.

Szép hagyomány, hogy Székesfehérvár Önkormányzata ünnepség keretében fejezi ki köszönetét mindazon nevelési, oktatási szakembereknek, akik a város gyermekeiért, fiataljaiért dolgoznak. Köszöntőjében dr. Cser-Palkovics András polgármester a tanítás és a tanulás varázslatos világáról szólt, amelyet a mai nap során három helyszínen is megtapasztalhatott. Reggel a Vörösmarty iskola okostantermének átadásán, majd a széchenyis diákok Városházán tartott rendhagyó történelemóráján, végül a Rendház díszudvarában, ahol a Tóvárosi Általános Iskola diákjai verssel, énekkel, tánccal, szívhez szóló műsorral, örömteli pillanatokkal ajándékozták meg a város pedagógusait. Mindenhol felkészült szakembereket láttunk, akik arra törekszenek, hogy a gyermekeinknek a tudás átadásával élményt nyújtsanak, hogy megismerjék a tanulás varázslatát.

PedagogusNap23 2

„Székesfehérvár büszke köznevelési rendszerére, óvodától az általános iskolán át a közép- és felsőfokú oktatási intézményekig, ahol felelősségteljes, hivatástudattal rendelkező pedagógusok dolgoznak. Ezért is fontos számunkra, hogy pedagógus nap alkalmából köszöntetet mondjunk valamennyiüknek azért, hogy varázslatot adnak a gyermekeknek, fiataloknak. A város hálás lehet munkájukért.”

A köszöntőt követően adták át az önkormányzati díjakat, elismeréseket. A város oktatási életében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért „Székesfehérvár Oktatásáért” díjat vett át Nagyné Cseterics Éva, a Szivárvány Óvoda igazgatója, aki mindig az innováció híve volt, hivatása iránt elkötelezett, szakmailag jól felkészült, naprakész tudással rendelkezett. Óvodavezetőként 1994 óta nagy figyelmet fordított a szervezeti kultúra fejlesztésére, a dolgozók minőségi munkájának elismerésére. Szívügye volt az ERASMUS pályázatokon való részvétel, mely egyedülálló a székesfehérvári óvodák között. Három sikeres pályázatot írt és bonyolított le, mellyel nagymértékben hozzájárult az óvodájában dolgozó pedagógusok nyitottságához, más országok kultúrájának és oktató-nevelő munkájának a megismeréséhez. Nagyné Cseterics Éva több mint négy évtizedes pedagógusi pályafutást követően ősszel vonul nyugdíjba.

Ugyancsak díjazták a Tóvárosi Általános Iskola matematika, rajz és informatika szakos, szakértő mesterpedagógusát. Szabó Andrásné 1998 óta dolgozik az iskolában, 2011 óta az intézmény felsős helyettesi feladatait látja el. Munkastílusára jellemző a nagy határozottság, a gyors, ám megalapozott attitűd. Rendszerszemlélete szintén kimagasló, helikopter-szemlélettel képes az intézmény szerkezetére, szervezetére hatni, gyorsan képes az újdonságokra reagálni, rendkívül innovatív személyiség. Az intézmény pályázatainak kidolgozásában oroszlánrészt vállal, például a Menő menza pályázat sikere is az ő nevéhez fűződik. Személyes példamutatásával komoly munkára, becsületre, egyenességre, empátiára, elfogadásra neveli, ösztönzi tanítványait és a körülötte élőket. Munkája elismeréseként vehette át a „Székesfehérvár Oktatásáért” díjat.

Városi elismerésben részesült Dr. Pogátsnik Monika. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar oktatási dékánhelyettese munkáját nagy precizitással, odafigyeléssel, megbízhatóan és lendületesen látja el. Önmotivált tevékenysége jótékonyan hatott az Egyetem, a Kar és a duális képzésben résztvevő partnercégek oktatási programjaira csakúgy, mint a céges mentorokkal való együttműködésre, a hallgatók ügyes-bajos dolgainak intézésre, és általában a duális tanterv karra, képzésre szabott kidolgozásában. Megoldást kereső, lényeglátó személyiségével összefogja az intézmény oktatási tevékenységének mindennapjait, illetve annak fejlesztési elképzeléseit. Kiváló érzékkel, nagy empátiával gondoskodik a Kar hallgatóságának tanulmányi előmeneteléről. 2021-től az Óbudai Egyetem Közép-ázsiai kapcsolatok koordinátoraként közreműködik az idegennyelvű oktatás fejlesztéséért, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért.

PedagogusNap23 3

Átadták a „Székesfehérvár Ifjúságáért” díjat, a város fiataljaiért végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként. Az idei díjazott Petőné Marton Gyöngyi, aki 32 éve pedagógusa a Tóvárosi Általános Iskolának. Kiváló szervezőskészségének köszönhetően az iskola teljesen beépült Székesfehérvár diákönkormányzati életébe, szinte minden városi programon szerepel az intézmény. A DÖK szervezésében jó hangulatú ötödikes avatókat, Márton-napi programokat, Halloween-partikat, külföldi kirándulásokat szervezett. A karitatív szellem is jellemezte irányítása mellett a diákönkormányzatot, hiszen számtalan alkalommal gyűjtöttek az állatmenhelynek, továbbá a Kríziskezelő Központ rászorulóinak. Kezdeményezésére dolgozták ki a Tóvárosi Általános Iskolában a Hónap Diákja címet, amelyet havonta a közösségi munkájáért minden évfolyamról megkaphatott egy-egy diák.

Polgármesteri Elismerő Emlékérmmel köszönte meg Székesfehérvár polgármestere a Zentai Úti Általános Iskola volt igazgatójának, Kukucska Márta Székesfehérvár oktatási életében végzett több évtizedes, magas színvonalú tevékenységét. A pedagógusi pályán töltött több mint négy évtized alatt megismertette diákjaival a közös éneklés élményét, kihasználta a zene lélekemelő, jótékony hatását. Az ének-zene tárgyat izgalmas, szerethető tárggyá tette játékos, kreatív módszerek alkalmazásával. Egyedüli nem ének-zene tagozatos általános iskolaként rendszeres résztvevője volt az általa vezetett kórus az Éneklő Ifjúság Minősítő Hangversenyeknek és a Zene Világnapja nagyszabású városi rendezvényének. Az Önkormányzat adventi műsoraira és egyéb felkéréseire is szívesen készült tanítványaival igényes, sikeres szereplésekkel. Pályafutása során mindvégig hitt abban, hogy az ének- és a zene művészete nemcsak esztétikai élmény nyújthat, hanem elengedhetetlen a gyerekek személyiségfejlődésében, a gyermeki lélek egészségessé formálásában.

Az esemény zárásaként Mészáros Attila alpolgármester mondott pohárköszöntőt. Minden embernek vannak olyan tanáregyéniségek az életében, akik példát mutattak, akik „”, akik segítettek abban, hogy azzá váljon, amivé szeretne, amiben tehetséges. A székesfehérváriak nevében az alpolgármester köszönetet mondott minden intézményi dolgozónak azért a munkáért, amelyet ebben a nevelési évben tettek azért, hogy a mintegy tizennyolcezer diák idén is tovább tanuljon, fejlődjön.

Az ünnepi eseményen jelen volt Ráczné Földi Judit országgyűlési képviselő, Róth Péter alpolgármester, a székesfehérvári közgyűlés képviselői, valamint Horváth Lajos Zoltán, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, Galambos Zsuzsanna, a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, az óvodák, általános iskolák, közép- és felsőfokú oktatási intézmények vezetői, képviselői.

(ÖKK, fotó: Simon Erika)