A Belügyminisztérium tegnapi döntése nyomán a 65. életévüket betöltött kórházigazgatóknak, főigazgatóknak december 31-ével át kell engedniük intézményeik vezetését. „A döntés értelmében az év végétől sajnos Prof. Dr. Bucsi László, a Szent György Kórház főigazgatója sem folytathatja munkáját kórházunk vezetőjeként. Ebbe a döntésbe az önkormányzatunk értelemszerűen nem szólhat bele, hiszen a kórház állami fenntartású intézmény. –  írja közösségi oldalán dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.

„A Belügyminisztérium tegnapi döntése nyomán a 65. életévüket betöltött kórházigazgatóknak, főigazgatóknak december 31-ével át kell engedniük intézményeik vezetését.

A döntés értelmében az év végétől sajnos Prof. Dr. Bucsi László, a Szent György Kórház főigazgatója sem folytathatja munkáját kórházunk vezetőjeként. Ebbe a döntésbe az önkormányzatunk értelemszerűen nem szólhat bele, hiszen a kórház állami fenntartású intézmény. Ezúton is szeretném megköszönni Professzor úrnak, hogy egy több szempontból nagyon nehéz, pandémiás időszakban átvette és azon át is vezette a Szent György Kórházat, melyet mindig odaadóan és maximális szakmai igényességgel szolgált.

Ki kell emeljem azt is, hogy Professzor úr vezetése alatt indulhatott el kórházunk elmúlt 10 évének legnagyobb fejlesztése, a második belgyógyászati tömb építése. Emellett több más, kisebb, de nem kevésbé fontos fejlesztés megvalósulása, elindulása Bucsi László érdeme is. Remélem, hogy Professzor úr az orvosi praxisát mindentől függetlenül folytatja a kórházban. Ehhez sok erőt, elhivatottságot és további szakmai sikereket kívánok számára!

Székesfehérvár hálával és tisztelettel köszöni Prof. Dr. Bucsi László főigazgatói szolgálatát, egyben bízunk abban, hogy az állam által – pályázat útján – kiválasztandó utódjával ugyanolyan gördülékeny és hatékony együttműködést valósíthatunk meg, mint Bucsi főigazgató úrral! A kórház ugyanis bár állami intézmény, de az egész város számára kiemelkedő jelentőségű. Fontos, hogy az első számú vezetője széleskörű szakmai és társadalmi elfogadottsággal rendelkezzen.” – írja a város polgármestere közösségi oldalán.