Székesfehérvár egyik legrégebbi ünnepe Szent Sebestyén napja: 2024. január 20-án, szombaton szentmisével, közösségi programmal, hagyományos étellel emlékeznek a városlakók a 285 évvel ezelőtti, halálos pestisjárvány idején tett fogadalomra. A szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja a Szent Sebestyén-templomban délelőtt 10 órakor.

Majd három évszázaddal ezelőtt, 1739-ben a felsővárosiak böjtöt tartottak és körmeneteken kérték Szent Sebestyén közbenjárásával Istent, hogy szabadítsa meg őket a halálos pestisjárványtól. Imáik meghallgatásra találtak, a város szerencsésen megmenekült, lakói hálából örök időkre szóló fogadalmat tettek, amelyet ünnepélyesen okiratba foglaltak és a belső tanács jegyzőkönyvében is megörökítettek – ennek a fogadalomnak emlékére tartanak minden esztendőben január 20-án szentmisét, közösségi programot a Felsővárosban.

A fogadalom részeként építették meg 1739 és 1749 között a Szent Sebestyén-kápolnát, amelyet – nem kis részben a felsővárosiak adakozásának köszönhetően – 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek. A hagyományt misével, közösségi programmal ünneplik, tartják fenn. A templomban 10 órai kezdettel Spányi Antal megyés püspök a város papságával tartott szentmisében emlékezik meg az elődök fogadalmáról, a zenés miseszolgálatot a Primavera Kórus látja el. A szentmise kezdete előtt, 9.40-kor a kórus a templomban az ünnep tiszteletére koncertet is ad, műsorukban az egyházi kórusirodalom gyöngyszemei hangzanak el. A kórust Szarka Andrea kíséri orgonán, vezényel Burján Orsolya karnagy.

A mise után az esemény résztvevőit forró teával és a Szent Sebestyén napján hagyományos fánkkal vendégeli meg a Fehérvári Polgárok Egyesülete a templom előtti téren.

(ÖKK)