Május 31-ig várják a javaslatokat a „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozására. A díj a fehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adományozható munkássága elismeréseként. A jelöltre bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 29/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelet értelmében Székesfehérvár Önkormányzata a „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozására vár javaslatokat. A díj, amiből évente legfeljebb kettő adományozható, a székesfehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adható munkássága elismeréseként, amire bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet. A dokumentumnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, valamint a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat 2024. május 31-ig írásban kell benyújtani a város polgármesteréhez. A felhívás részletes kiírása megtalálható a www.szekesfehervar.hu honlapon is.

A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal portáin kihelyezett irattartókban tehetik le, vagy postai úton – 2024. május 31. napjáig történő beérkezéssel – elküldhetik a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája; 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. címre.

A javaslattevőket arra kérik, hogy a borítékon tüntessék fel a kitüntetés elnevezését!

(ÖKK)