Felvételt hirdetnek a Székesfehérvár Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék a 2024/2025-ös nevelési évre. Az intézményekbe a 2021. augusztus 31-e után született gyerekeket lehet felvenni, a jelentkezés és a beíratás április 29-e és május 3-a között 8.00 órától 15.00 óráig tart.

A szülők az alábbi bölcsődéket kereshetik fel személyesen:

Mesevilág Bölcsőde (Kígyó u. 1/A.); Tel:22/312-606
Napraforgó Bölcsőde (Kisteleki u. 86/B.); Tel:22/311-685
Tündérkert Bölcsőde (Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 69.); Tel:22/312-932
Székesfehérvári Százszorszép Bölcsőde (Ybl M. ltp.; Tel:22/317-441
Székesfehérvári Százszorszép Bölcsőde Szeder Tagbölcsődéje (Szeder u. 10.); Tel:22/315-558
Székesfehérvári Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsődéje (Úrhidai út 4.); Tel.: 06/70/380-9517
Mancz János Mini Bölcsőde (Székesfehérvár, Rákóczi utca 28.)  Tel:22/312-537

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, ….
– …akinek a szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
– … aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
– … aki három vagy több gyermeket nevelő családban él,
– … akit egyedülálló szülő vagy időskorú személy nevel,
– … akinek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
– … akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
Ugyancsak előnyben kell részesíteni a védelembe vett gyermeket.

A beiratkozásnál be kell mutatni a felvételi kérelmet (beiratkozás helyszínén is kitölthető), a személyazonosító igazolvány, annak hiányában a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek és a szülők lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya), továbbá a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

Az előnyben részesítéshez szükséges bemutatni továbbá a munkáltatói igazolást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, egyedülálló szülő esetén a családi pótlékról szóló határozatot, illetve három vagy több gyermekes család esetén a családi pótlékról szóló határozatot.

A gyermek felvételéről vagy elutasításáról a bölcsődevezetők hozzák meg a döntést, melyről írásban értesítik a szülőket. A felvett gyermekek fogadása és beszoktatása a nevelési év első napjától folyamatos.

(ÖKK)