Ebben az évben is átadja majd szeptemberben a közszolgálatban dolgozók elismerésére alapított szakmai díját az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért. A díjat olyan magánszemély kaphatja, aki legalább öt éve dolgozik állami, önkormányzati intézménynél, szervezetnél, vállalkozásnál, és munkájával elkötelezetten segíti a helyi civil szféra sikeres működését. A díjazottakra bárki tehet javaslatot e-mailben augusztus 20-ig. A felhívás részleteit ma sajtótájékoztatón ismertette Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere és Németh László, az Alapítvány kurátora.

A helyi közszolgáltatások szervezői, az önkormányzati intézmények, cégek és az állami szervezetek fontos partnerei a székesfehérvári civil szférának. A különféle nonprofit szervezetek munkatársai napi kapcsolatban vannak a közszolgáltatásban dolgozókkal, és segítik egymás munkáját. A közszolgálati munkatársak személyes elköteleződése, támogató hozzáállása szükséges ahhoz, hogy a civil szektor programjai, szolgáltatásai, rendezvényei megvalósuljanak.

Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért hiányát érezte annak, hogy a civil társadalom elismerje a közszolgáltatásokban dolgozók munkáját, ezért kezdeményezte a díj megalapítását. Az elismerést olyan magánszemély kaphatja, aki legalább öt éve dolgozik állami, önkormányzati intézménynél, szervezetnél vagy többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozásnál. Évente maximum három fő részére adományozható az elismerő oklevél.

Kozszolgalati dij23 sajto2

„A javaslattétel évről évre nagy lehetőség a székesfehérváriaknak, hogy elismerjék azoknak a munkáját, akik a város egészéért dolgoznak a közintézményekben, a hivatalokban. Arra biztatok mindenkit, hogy használja ki a következő heteket, és augusztus 20-ig juttassa el az Alapítványhoz a javaslatait.” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Róth Péter alpolgármester. Kiemelte, hogy évről évre egyre több jelölés érkezik, és egyre nehezebb dolguk van a díjat odaítélő bírálóknak. Ám éppen az a lényeg, hogy sok jelöltből azokat lehessen kiválasztani, akik leginkább méltóak a fehérváriak elismerésére.

Németh László
, az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért kurátora elmondta, 2017-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy díjazzák azokat az embereket, akik a hivatali munkájukon felül plusz teljesítményükkel segítik a civil szférát. Az Alapítvány pozitívan tekint arra, ha Székesfehérvár városa valamiben elöl jár, és erre jó példa az egyedülálló elismerés. A tapasztalatok szerint a díjazottak nagyon örülnek annak, ha elismerik a munkájukat és büszkék arra, hogy egy közösségért dolgoznak. A civilek önállóan nem tudnák megvalósítani a programjaikat, ehhez kell a segítés, a támogatás és az együttműködés.

Az idei díjazottakra bárki javaslatot tehet 2023. augusztus 20-ig a
fogyvedalap@gmail.com e-mail címen. Az okleveleket szeptemberben, a Székesfehérvári Civil Napon adják át a jutalmazottaknak.

Kozszolgalati dij23 sajto1

2017-ben elismerésben részesült:
– Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója
– Tisztl Henrik, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője
– Ulcz Miklós, a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatal munkatársa

2018-ban elismerésben részesült:
– Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ igazgatója
– Kincses Zsolt Dávid, a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője
– Schéda Zoltán, szerkesztő-műsorvezető

2019-ben elismerésben részesült:
– Stettler Zsuzsanna, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Iroda vezetője
– Havasi Tímea, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Iroda munkatársa
– Magony Tamás, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Sportirodájának munkatársa

2020-ban elismerésben részesült:
– Heim Ildikó a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodájának munkatársa
– Schneider Istvánné, a Székesfehérvári Járási Hivatal járási hivatalvezető-helyettese
– Csete Gábor, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. természetvédelmi szakmai vezetője

2021-ben elismerésben részesült:
– Németh Mariann, a Vörösmarty Színház rendezőasszisztense
– Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője
– Szekszárdy Tamás, a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal portaszolgálatának munkatársa

2022-ben elismerésben részesült:
– Mészáros Ferenc, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézet munkatársa
– Pósa József mentőtiszt
– Vakler Lajos újságíró