Székesfehérváron az egész országnak pozitív mintát szolgáltató szülészeti osztály működik, köszönhetően Dr. Hagymásy László Ph.D. osztályvezető főorvosnak, aki 23 évvel ezelőtt érkezett Miskolcról és kezdte meg magas színvonalú szakmai tevékenységét a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztályán. Az akkoriban az országos átlag alattinak tartott osztályból két évtized alatt nemhogy hazai, de nemzetközi összevetésben is a legjobbak, legmodernebbek közé tartozó családközpontú szülészeti osztályt alakított ki. A kiváló szakember a mögöttünk hagyott hétvégén egykori alma materében, a Debreceni Klinika Szülészet-Nőgyógyászati tanszékén tartott előadást “A családközpontú szülészet története “címmel, abból a jeles alkalomból, hogy Magyarországon 40 évvel ezelőtt indult el – elsők között éppen Debrecenben – a papás szülés. 

Szuloszoba Szfv1

A nagysikerű előadáson elhangzott, hogy a szülészek, pszichológusok és neonatologusok által indított szakmai kezdeményezés célja, hogy a dehumanizált, elgépiesedett szülészeti ellátást váltsa fel a természetes családközpontú szülészet.

HagymasyLaszlo eloadas2

A 40 évvel ezelőtti tárgyi és személyi feltételek, az akkori gyakorlat mostoha körülményei forradalmi változás bevezetését indították el, amely ma már mindenki számára természetessé vált. 40 év alatt a szülőpárok és az össztársadalom edukációja, felkészítése elérte a célját.

Hagymásy főorvos tagja volt annak a munkacsoportnak, amely célul tűzte zászlajára, hogy Magyarországon minden szülészeti osztályon megvalósuljon a családközpontú szülészeti ellátás. A kitartó munka eredményeként megvalósult a program valamennyi szülészeti osztályon. A szakmai kezdeményezés mellé állt Magyarország Kormánya is, a Családbarát Szülészeti Pályázati  Program keretében 10 milliárd forinttal járult hozzá a szülészeti osztályok infrastrukturális fejlesztéséhez.

A neves munkacsoport tagjai előadásaikkal felelevenítették a kezdeti nehéz lépéseket és nagy örömmel konstatálták, hogy a több évtizedes, fáradhatatlan munkájuk gyümölcse beérett.

De mi is a családközpontú szülészet?

A témában irányadó Dr. Hagymásy László könyve, ebből idézünk:

A családdá válás folyamatában, az anya – gyermek – apa kapcsolatban a perinatális – szülés körüli – események rendkívül meghatározóak.

Évezredek során az eltérő kultúrák meghatározták a vajúdás, születés körülményeit, a születés körüli segítőket és azok szerepét. Szülészettörténetből ismerjük a betegség- és egészségfelfogás történeti változásait, az anyai és csecsemőhalálozási adatokat, melyek a medikalizáció erősödését hozták az otthonszüléssel szemben. Az elmúlt évtizedekben a közvélemény és a szakemberek között is mind szélesebb körben fogalmazódott meg a szülészeti ellátás során az egyén, a pár, a család pszichológiai szükségleteinek figyelembevétele iránti igény. A gyermekvállalás, a várandóság időszaka, a szülés megélése a család életét mélyrehatóan befolyásolja.

Az orvostudomány fejlődésével a szülés, ez a rendkívüli családi esemény az otthonokból a technikailag jól felszerelt, biztonságot nyújtó kórházakban került, ahol a korszerűnek mondott szülészeti gyakorlat csak ritkán szentel figyelmet a szülés lélektani hatásaira és következményeire. Előfordul, hogy miután az anya és az újszülött szomatikusan egészségesen távozik a szülészeti osztályról, mégis a szülés kínszenvedésként él emlékeiben, melyre soha nem vállalkozna többé.

A várandóság során a fiziológiai-biológiai változásokon túl lényeges pszichológiai változások is bekövetkeznek. A várandóság előre haladásával fokozódik a pszichés feszültség, a félelem, a szorongás. A várandós nők félnek a szüléstől, az ismeretlentől, a szüléstől a fájdalomtól, a szenvedéstől, a kiszolgáltatottságtól. A hagyományos várandósgondozás, ahol a várandósok férjeik nélkül, egy sokszor időhiányban szenvedő egészségügyi személyzet ellátási körébe kerülnek, nem tud mindig eleget tenni annak az elvárásnak, ami mint lélektani értelmű kapcsolatteremtés fogalmazódik meg. Természetes igénye a házaspároknak a felkészülés a várandóságra, a szülésre, a gyermekágyas időszakra, a szoptatásra. Az esetek nagy részében így nemcsak zavartalan terhességet, boldog gyermekvárást sikerül biztosítani, de a felkészítést félelem nélküli, kevés fájdalomélménnyel kísért, szövődménymentes szülés követheti.

A „Családközpontú szülészet” – „ Családbarát szülészet” részei

– Felkészítés a szülésre, szoptatásra és az anyaságra,
– Nyitott szülőszoba, együttszülés, alternatív szülészeti lehetőségek, „Vertikális szülés”,
– Korai anya-gyermek kapcsolat megvalósulása a szülőszobán és a gyermekágyas időszakban,
– Az újszülöttek és az édesanyák együttes elhelyezése ú.n. „Rooming-in” rendszerű szobákban, az igényszerinti szoptatás biztosítása.

A teljes könyv pdf-formátumban innen letölthető:

https://drhagymasylaszlo.hu/wp-content/uploads/2021/05/Konyv-CSKSZ_mod4_ok.pdf

(Fotó: Bognár Beáta)