Folyamatosan zajlik a villámárvizek elleni védekezés Székesfehérváron. Erre azért van szükség, mert több aszályos évet követően az utóbbi időszakban nagy mennyiségű csapadék hullott. A vízrendezésről, a kárelhárításról, a vízelvezetésről a települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk, hogy megelőzzék az esetleges károkat. Székesfehérváron többek között a Városgondnokság végzi ezeket a feladatokat, illetve a lakosságnak is vannak kötelezettségei a családi házas övezetekben. A részletekről Kenyeres Dánielt, a Városgondnokság belvízrendező mérnökét kérdeztük.

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén több esetben villámárvíz alakult ki az utóbbi időszakban a hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű csapadék következtében. A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a települési önkormányzat feladata a helyi vízrendezés és a vízkárelhárítás, az ár- és belvízelvezetés. Ide tartozik többek között az állóvizek, holtágak, patakok szabályozása, fenntartása, partvédelme, a belvízelvezető művek – csatornák, szivattyútelepek, tározók – létesítése és fenntartása, a település belterületén a patakok, csatornák áradásának, illetve kártételének megelőzése – olvasható a Kirendeltségnek az önkormányzatokhoz eljuttatott felhívásában.

Kenyeres Dániel, a Városgondnokság belvízrendező mérnöke kérdésünkre arról számolt be, hogy az időjárás egyértelműen megváltozott az elmúlt időszakban. 3-4 év szárazság után a tavalyi esztendő kimondottan csapadékos volt, Székesfehérvár területén 800-900 mm csapadék hullott, ami jóval több a 600-650 mm-es, sokéves átlagnál, és csaknem a kétszerese az aszályos évek mennyiségének.

Székesfehérváron a Városgondnokság mintegy 62 kilométernyi árok és vízfolyás fenntartásáról gondoskodik. Ide tartozik többek között a kaszálás, ami idén március 15-e után fog elkezdődni, az uszadékok eltávolítása, valamint az uszadékfogó rácsok megtisztítása eső után, illetve hetente legalább egy alkalommal. Ugyancsak a Városgondnokság munkacsoportja takarítja a város mintegy 20 ezer víznyelőjét az őszi levélhullást követően, szükség szerint tavasszal és egyedi esetekben, ha eltömődést tapasztalnak. A feladatok közé sorolandó még az árkok, vízelvezetők építési karbantartása, burkolatának védelme, megújítása. A zárt csapadékcsatornák tisztítását az a Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda végzi, az Önkormányzat megrendelésérére.

Kenyeres Dániel, a Városgondnokság belvízrendező mérnöke fontos tudnivalóként beszélt arról is, hogy a családi házas övezetekben a vízelvezető árkok, átereszek tisztítása az állampolgárok feladata. Az érintettek a 15/2007 (V.24.) a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet 4§ (1) és (2) bekezdése alapján tájékozódhatnak.

A villámárvíz elleni védekezéshez a Városgondnokság mintegy ezer darab homokzsákot és nagy mennyiségű, betöltésre alkalmas homokot tárol, emellett rendelkezik nagy teljesítményű mobilszivattyúkkal is. Ezek az eszközök azonnal elérhetőek és bevethetőek villámárvíz esetén. Ezen kívül az elmúlt években Székesfehérváron több helyen épültek vízátemelő állomások annak megsegítésére, ha a víz gravitációs jelleggel nem tud magától távozni.

(ÖKK)