Az országfelajánlás napján, augusztus 14-én, hétfőn tartják a város hagyományos fogadalmi ünnepét. Ezen a napon 17:30-kor a Püspöki Palotából körmenetben viszik a magyar Szent Család (Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg) ereklyéit a Székesegyházba, majd ezt követően kezdődik az ünnepi szentmise, melyben Spányi Antal megyés püspök megújítja hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogyan azt Szent István király tette, 1038-ban, a halálát megelőző napon.

Az ünnepi liturgiában – a Szent István-i hagyományhoz hűen – a főpásztor a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kéri az egész magyar népért.

A szentmise végén az ereklyéket körmenetben viszik a Nemzeti Emlékhelyen található Szent István király és Szent Imre herceg sírjához, ahol elimádkozzák a felajánlási imát, majd az ereklyéket körmenetben kísérik vissza a Püspöki Palotába.

(ÖKK, Bácskai Gergely, Media24)