Befejeződött szombaton az új körforgalom és a csatlakozó útágak aszfaltozása a Zichy liget – Móri út – Dózsa György úti csomópontban. A Móri út felújításának első üteme a forgalomterelések mellett tovább folytatódik. Közben a Zámoly utcában és a Kiskút útján hamarosan befejeződik a kerékpárút építése és a hozzá kapcsolódó felújítás.

A Móri úti felújítás első ütemének részét képezi az új körforgalom kiépítése. A körpálya és a csatlakozó ágak aszfaltozása teljes lezárás mellett zajlott június 29-e és július 1-je között, múlt héten csütörtöktől szombatig. A Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának tájékoztatása szerint az aszfaltozás elkészült, így az első ütem tovább folytatódik. A Móri út érintett szakasza továbbra is munkaterületnek minősül, a közlekedés a bevezetett forgalomkorlátozások figyelembevételével lehetséges, többek között a területen dolgozó szakemberek biztonsága és a munkagépek védelme érdekében.

Az első ütemben még folynak a vízvezeték-építési munkák, illetve átalakul a Csitáry G. Emil utcai csomópont is. Itt megszűnik a korábbi közvetlen kapcsolat a Móri úttal, és csak a körforgalomból nyíló ág lesz használható. A burkolati jelek felfestése lesz a végső munkafázis akkor, amikor a teljes első ütem burkolaépítési munkái befejeződnek. Az első ütem építési szakasza a Szent Vendel utcai csomópont előtt végződik.

Mori ut feluj korforg ZichyLiget1

A második ütem munkái is elkezdődnek: elsőként – kevésbé látványos módon, forgalomkorlátozások mellett – az elektromos közműveket váltják ki, illetve a víziközművek épülnek át. Ezt követően kerül sor az útpálya és járdák felújítására, valamint a körforgalmú csomópont kiépítésére a Szent Vendel utcai csomópontban. Az első ütemhez hasonlóan a kerékpársávok folytatása is megépül.

A munkálatok ideiglenes forgalomkorlátozások mellett zajlanak, illetve a munkafolyamatoktól függően előfordulhatnak kisebb-nagyobb zárások anyagmozgatás vagy a munkagépek mozgása miatt. Javasolják, hogy az átmenő forgalom lehetőség szerint válasszon más útvonalat, és csak az használja a Móri utat, akinek ez célforgalmi  helyszín. A munkálatok várhatóan ősz végéig tartanak.

A Zámoly utcában és a Kiskút útján is rövidesen befejeződnek a kerékpárhálózat-bővítési munkák. Még ebben a hónapban megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás.

(ÖKK, fotó: Bácskai Gergely)