A Mészöly Géza utcai orvosi rendelőből – viszonylag rövid időn belül – távozik az 1., 2. és 3. felnőtt háziorvosi körzetek praxisát vivő három orvos.

A szakemberek saját élethelyzetükből adódó, az önkormányzaton és a rendelőn kívül álló okokból hozták meg döntésüket. Székesfehérvár Önkormányzata nagyon sajnálja, hogy máshol folytatják szakmai pályafutásukat, de szeretné az ellátotti körbe tartozókat megnyugtatni, hogy a helyettesítésről a jogszabályban előírtaknak megfelelően gondoskodik a város.

A háziorvosi szektorban az elöregedés és a pályamódosítás sajnos országos jelenség, ennek kihatásai az Önkormányzat minden erőfeszítése ellenére Székesfehérváron is érzékelhetőek. A város egyébként hosszú évek óta mindent megtesz a háziorvosok – és az önkormányzati feladatkörbe eső alapellátásban dolgozó valamennyi szakember – megtartásáért. A háziorvosok esetében az érdekképviseletüket ellátó egyesülettel biztosított a párbeszéd, a nagyon nehéz pandémiás időszakban is folyamatos volt a szakmai együttműködés. Minden évben saját forrást fordít a város a rendelőépületek felújítására, az önkormányzat rendszeresen eszköztámogatást biztosít, illetve az idei esztendőben jelentős rezsitámogatást is nyújtott. Az üres körzetek betöltésében is többféle eszközzel, így például akár lakhatás biztosításával segíti a város a jelentkezőket.

A háziorvosi körzetekre vonatkozó aktuális információk – rendelési idő, elérhetőségek – a rendelőkben kifüggesztve, illetve a város honlapján is elérhetőek.

(ÖKK)