Ünnepélyes keretek között nyílt meg a Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei című kiállítás a Szent István Király Múzeum Rendház épületében. A 18 teremben megvalósított tárlat ezernél több műtárgy, látványos idővonal és sokrétű digitális tartalom segítségével enged bepillantást a magyar hadtörténelem elmúlt évszázadaiba, az oszmán uralom elleni küzdelemtől napjaink Honvédségének fegyverzetéig. Az egy évig itt látogatható tárlat megnyitóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és dr. Cser-Palkovics András polgármester mondott ünnepi beszédet.

HadiMustra kiall24 5 megnyit honv min2

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum különleges gyűjteményébe enged bepillantást a Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei című kiállítás, amely egy éven át látható a Szent István Király Múzeum Rendház épületében. A péntek délutáni ünnepélyes megnyitó előtt már számos kísérőprogrammal várták az érdeklődőket, ahol a katonai hagyományőrzők mellett a mai, modern hadsereg katonái és eszközei is bemutatót tartottak. A magyar hadtörténelem legértékesebb darabjait bemutató, nagyszabású kiállítást, amely a fehérvári múzeum és a Hadtörténeti Múzeum együttműködésének köszönhetően jött létre, a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf nyitotta meg. Beszédében a jelenkor kihívásairól szólt, hangsúlyozva a béke megőrzésének fontosságát. Mint mondta, a tárlat aktualitását az adja, hogy ezen a seregszemlén, hadimustrán a múlt vonul el előttünk, amely a haderő identitására, lelkére hívja fel a kiállítást nézők figyelmét.

HadiMustra kiall24 2

A nagy múltú, 1918-ban alapított Hadtörténeti Múzeum székesfehérvári tárlatán a legnagyobb kincseink, legértékesebb relikviáink vonulnak fel és hőseink jelennek meg: gróf Hadik András ragyogó karrierje, Simonyi József huszár ezredes, majd az 1848/49-es forradalom nagyjai, vitéz báró Szurmay Sándor tábornok és mások az utódoknak példaként szolgáló tettei. „Ez a tárlat emlékeztet hazánk katonai nagyságára. Erőt, hitet és kitartást ad a ma katonájának és a társadalom minden tagjának ahhoz, hogy szeresse legdicsőbb és legdélcegebb fiait, a magyar katonát!” – e szavakkal ajánlotta a tárlatot az érdeklődők figyelmébe a honvédelmi miniszter.

HadiMustra kiall24 5 megnyit CserPA 3

Ünnepi beszédében dr. Cser-Palkovics András számot vetett az elmúlt időszakban Székesfehérváron megvalósult kulturális, a közgyűjteményeket érintő fejlesztésekről, beruházásokról, megújult épületekről, újonnan született közösségi terekről. Örömét fejezte ki, hogy ezen előrelépések, valamint a két múzeum közötti együttműködés lehetőséget adott egy újabb nagyszabású kiállítás megrendezésére. „Fantasztikus az a gyűjteményi anyag, amely a következő egy esztendőben megtekinthető Székesfehérváron. A katonavárosban, amely büszke hagyományaira, megéli a múltat és vállalja a jelenben azt a felelősséget, amely hazánk védelme tekintetében erre a városra kiemelten is vonatkozik.” A kiállításban látható, a történelmi eseményekről, személyekről, tárgyakról szólva fontosnak nevezte, hogy minél több fiatal lássa ezeket, hiszen a hazaszeretetről, a nemzetünk iránti elkötelezettségről mesélnek.

HadiMustra kiall24 3

A tárlat különlegességének nevezte, hogy a korokon áthaladva megismerhetjük Székesfehérvár mindenkori katonavárosi szerepét is. „Ezek a tárgyak tanúbizonyságot adnak hősiességről és szenvedésről egyaránt, amely katonát és civilt egyaránt érintett. Jól mutatják a háború és béke közötti éles különbséget. Még inkább felértékelődik a béke, amelyben élünk! A fejlődéshez nyugalomra, békességre, mértéktartásra van szükségünk, mert, ha ez megvan, akkor minden megvan. Ezt az üzenetet is hordozza a Hadimustra kiállítás.” – hívta fel a figyelmet dr. Cser-Palkovics András polgármester.

HadiMustra kiall24 1

A Rendház épület 18 termében ezernél több műtárgy, látványos idővonal és sokrétű digitális tartalom segítségével kapnak bepillantást a magyar hadtörténelem elmúlt évszázadaiba, az oszmán uralom elleni küzdelemtől napjaink Honvédségének fegyverzetéig a látogatók. A kiállításban külön hangsúlyt kapnak a hungarikumnak számító huszárság emlékei, valamint az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc relikviái.

A kiállítás szombaton és vasárnap egész nap ingyenesen látogatható.

(ÖKK, fotó: Mátay Balázs)