Két kuriózumnak számító tárlat, egy hadtörténeti és egy katonazenei, időszaki kiállítás nyílt meg kedden délután a Szent István Király Múzeum Rendházépületében, a Székesfehérvári Királyi Napok keretein belül. A „Hadi múltunk kincsestára” – Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeibőlcímű tárlat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum különleges darabjai – így például Bem József tábornok kardja – közül mutat be válogatást, míg a „Katonazenészek – zenész katonák, a magyar katonazene fényképes története 1868-tól napjainkig” című fotókiállítás által a magyar katonazene történetét ismerhetjük meg. A kiállítások december 3-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között látogathatók.

A múzeum felújított, impozáns Rendházépületének földszintjén látható hadtörténeti tárlat tematikusan, öt teremben mintegy 150 válogatott tárgyat vonultat fel, köztük kiemelt jelentőségű ereklyéket, melyeket eddig csak rendkívül ritkán vagy még egyáltalán nem láthatott a nagyközönség.

Hadorteneti kiall23 5
Bem József kardja a kiállítás egyik kuriózuma

Szerepel a kiállításon évszázadokon átívelő, díszes összeállítás szúró- és vágófegyverekből, az 1848-1849-ben újonnan létrejött honvédség tárgyi emlékeiből, a 20. század legmagasabb kitüntetéseiből, szemet gyönyörködtető ezüst és porcelán dísztárgyakból, valamint a magyar testőrség díszes emlékeiből. Az egyenruhákon és a felszerelési tárgyakon túl a legfontosabb katonai jelkép, a zászló is főszerepet kap a tárlatban, amely előfutára a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2024 márciusban nyíló, nagyszabású székesfehérvári kiállításának.

A hadtörténeti tematikához szervesen kapcsolódik a Rendházépület Dísztermében megnyílt katonazenei tárlat, melynek Székesfehérvár az első állomása. A kiállítás az Osztrák–Magyar Monarchia időszakától napjainkig mutatja be a magyar katonazene történetét, a katonazenészek társadalmi és kulturális szerepét, a gyalogezredek zenekarain keresztül a tér- és menetzenét, mint a társadalmi élet velejáróit; valamint a laktanyák és hadifogolytáborok életének mindennapjait: a zenés ébresztőket és a tábori színházak elengedhetetlen kellékét.

A keddi megnyitón dr. Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: a kiállítások két közgyűjtemény kiváló együttműködésének köszönhetően, Székesfehérvár legfontosabb ünnepi időszakában valósultak meg. A város büszke a múzeumára, és bízunk abban, hogy a következő években is szép és értékes anyagokat mutathatunk itt be. A hadtörténeti kiállítás a katonaemberről, az ő életéről szól, ami hozzátartozik Székesfehérvár, mint katonaváros történelméhez. Ezért is mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben a műtárgyak hazatértek.

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója arról a hagyományról beszélt, hogy intézményük minden évben egy-egy nagyszabású kiállítással csatlakozik a Székesfehérvári Királyi Napokhoz. A mostani tárlat jól látható módon megtestesíti a Hadtörténeti Intézet és a székesfehérvári múzeum közös munkáját, együttműködését, amely által szakmai kapcsolatok, barátságok is köttethettek. Aki érdeklődik a hadtörténelem iránt, annak igazi csemegét jelentenek a kiállítások.

Hadorteneti kiall23 7

Dr. Töll László ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka köszönetét fejezte ki azért, hogy az Önkormányzat és a Múzeum lehetőséget biztosított a kiállítás megrendezésére, a legértékesebb, válogatott műtárgyak bemutatására. A magyar hadtörténelem rendkívül nagy ívű, ezért a mostani tárlat ízelítőt és lelki felkészítést ad a 2024-ben nyíló nagyszabású tárlathoz. A Hadtörténeti Intézet legszebb műtárgyain keresztül megnyilatkozhat a hadtörténelem a maga valóságában és szépségében.

Hadorteneti kiall23 3

Vargha Tamás államtitkár, honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője nyitó köszöntőjében arról szólt, hogy az örökségvédelemben nagyon fontos szerepet játszik a katonai múltunk megismerése, ápolása, hiszen e nélkül nincs jövő. A katonai élet, a hadviselés minden mögöttünk hagyott évszázadban jelentősen befolyásolta az adott társadalom életét, kultúráját és mindennapjait. Ez Székesfehérvár életében is komoly identitásformáló erővel bír. Most két kiváló intézmény fogott össze, hogy a páratlan kiállításokat a városba hozhassák.

Hadorteneti kiall23 1

Dr. Belényesy Károly, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója úgy fogalmazott, hogy a tárlat nem a puskaporos történelemről szól, a hadi múlt ennél jóval többet jelent. Múzeumba járni olyan, mint a lélegzetvétel. Varázslat, hiszen átlépünk a régmúlt kapuján és azonnal elevenné válik a sok vitrinbe zárt tárgy. Ha hiszünk benne, akkor a tárgyak mesélnek. Engedjük vezetni a képzeletüket, és a termek csendje által hallgassuk a meg a tárgyak suttogását!

Hadorteneti kiall23 6

A „Hadi múltunk kincsestára” – Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből és a „Katonazenészek – zenész katonák, a magyar katonazene fényképes története 1868-tól napjainkig” című időszaki kiállítások a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Rendházépületében (Székesfehérvár, Fő utca 6.) 2023. december 03-ig látogathatók, keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között.

További részletek:

hadi múltunk kincsestára – időszaki kiállítás