Közzétette Székesfehérvár Önkormányzata a településrendezési eszközök – Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat – módosítására kiírt eljárás véleményezési szakasza lezárásának dokumentációját. A tájékoztató az alábbiakban olvasható:

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

Az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakasza lezárásának dokumentációját közzétette a város honlapján, az alábbi helyen:

www.szekesfehervar.hu – Információk – Polgármesteri Hivatal – Jegyzői kabinet – Főépítészi iroda -Egyeztetési eljárások.”

(ÖKK)