A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban mutatják be Bakonyi István Esszenciák című új könyvét. A tanulmányokat és kritikákat tartalmazó kötetet Balázs F. Attila költő, kiadó ajánlja az érdeklődők figyelmébe, az esemény vendége Péntek Imre költő lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Bakonyi István 2023 szeptember 18-án megjelent új kötete az első részben Vörösmarty drámáival foglalkozik. Egy másik témacsokor a velünk élő klasszikusok csoportja: Mészöly Miklós, akinek a kisprózáit, míg Kalász Mártonnak a hetvenes évekbeli líráját emeli ki, majd Tamás Menyhért Tamási-rajongását vizsgálja. A jelen felé haladva Petőcz András regényeit és ZalánTibor illusztrált verskötetét elemzi, s Petrőczi Éva és Fenyvesi Ottó újabb termését szemlézi. De nem hiányzik a határon túli kitekintés sem: Bencze Lajos, a muravidéki lírikus újabb kötetéhez írt utószava került ide, valamint a Szlovákiában élő Fellinger Károly négy könyve lényegi áttekintése folytatja a sort.

Az október 24-én, jövő kedden 18.00 órakor kezdődő bemutató házigazdája Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója, köszöntőt mond Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere. A kötetet Balázs F. Attila költő, kiadó mutatja be, az esemény vendége Péntek Imre költő, közreműködik Cserta Gábor és Takács László.