Befejeződött az a nagyszabású projekt, melynek keretében 17 és fél kilométernyi kerékpárutas fejlesztés valósult meg az elmúlt öt évben Székesfehérváron. A programra 1,918 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert az Önkormányzat még az előző támogatási ciklusban. A sajtónyilvános projektzárót a Kiskút útján tartották, melynek mentén a néhány hete a záró fejlesztés is befejeződött.

A város a TOP-6.4.1-16 SF1-2019-00004 azonosítószámú, „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázatával 1.917.630.588,- Ft támogatást nyert el. A projekt célja olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása volt, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint a fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céloknak a teljesüléséhez.

2015-ben kezdődött a tervezés, majd 2018-ban indult a kivitelezés, melynek utolsó szakaszaként néhány hete elkészült a kerékpáros-fejlesztés a Zámoly utca – Kiskút útja mentén.

Kerekparut fejl Szfv23 zebra gyalogatkelo 3

A projekt keretében az alábbi útszakaszok fejlesztése valósult meg:

Építési beavatkozással létrehozott kerékpárforgalmi létesítmények: Széna tér, Mátyás király körút, Schwäbisch Gmünd utca, Szabadságharcos út, Színház utca – Domus melletti átvezetés, Ybl lakótelep bekötés, Bőrgyár utca, Mikszáth Kálmán utca, Széchenyi utca (Horvát István utcai csomóponttól délre jobb oldalon), a Prohászka Ottokár út, Hosszúsétatér, Piac tér – Tolnai utca, Zámoly utca – Kiskút útja, Berényi út, Rákóczi utca.
A kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 6.208 méter

Forgalomtechnikai beavatkozás a Cserkész utca – Kertalja utca, Alvinci – Dési – Segesvári utcák, Színház utca, a Mártírok útjára csatlakozó: Erzsébet utca, Fűtőház utca, Gyár utca, Ifjúság utca, Kinizsi Pál utca , Zrínyi utca; Mártírok útjához kapcsolódóan: Neumann János utca, Kandó Kálmán utca, Jedlik Ányos utca, Puskás Tivadar utca, Lánczos Kornél utca, Raktár út, Hunyadi utca, továbbá a Fecskepart utca, Tompa Mihály utca, Kisteleki utca, Csutora utca, Koppány utca, Forgó utca, Marhacsapás utca és a Kertalja köz esetében valósult meg.
Forgalomtechnikai beavatkozás hossza: 11.321 m

ÖSSZESEN: 17.529 MÉTER

Kerekparut fejl Szfv23 1

Dr. Cser-Palkovics András polgármester a projektzárón hangsúlyozta: lezárult egy nagyon fontos és sok elemből álló fejlesztési program, amely jól látható, érzékelhető változásokat hozott a városban. A projektet még az előző európai uniós költségvetésből származó TOP forrásokból finanszírozták. Ezzel elkészült egy jól és biztonságosan közlekedhető, szépen kialakított kerékpáros útrendszer Székesfehérváron, sőt, ahol lehetett, a kerékpáros fejlesztések mellett egyéb közlekedésfejlesztési beavatkozás is történt, például út-, járda- vagy közműfejlesztés.
A tapasztalatok szerint egyre többen kerékpároznak a városban hétköznapokon is. Fontos, hogy a kiépített szakaszokon a biciklisek a kerékpárforgalmi sávokat, és ne a járdát használják, mert az szabálytalan és balesetveszélyes. A polgármester hozzátette, hogy Székesfehérvár több pontjára terveznek fedett kerékpártárolókat, melyek várhatóan még ebben az évben elkészülnek, és tervezik a kerékpárutas fejlesztések folytatását is.

Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője kiemelte: a körzetét érintően mintegy 600 millió forintból valósult meg a Zámoly utca – Kiskút útja kerékpárutas fejlesztés, a csapadékcsatorna kiépítése, a gyalogosjárda és a közvilágítás korszerűsítése. Régóta vártak erre a fejlesztésre, amely biztosítja a feltételeket a nyugodt, kiegyensúlyozott közlekedéshez. Felsővárosban sok itt élő idős ember használ kerékpárt, így a fejlesztések az ő biztonságukat is nagyban szolgálják.

A projekt kötelezően megvalósítandó tevékenysége a szemléletformálás, melynek keretében a 7-14 éves korosztály és a 14-99 éves korosztály részére BringaAkadémia kiadvány készült, 12 fő pedagógus részére háromnapos akkreditált képzés valósult meg, továbbá az önkormányzati dolgozók mindennapi munkába járásának, illetve napközbeni munkavégzésének segítésére 11 darab elektromos kerékpár beszerzésére is sor került.

A projekt része továbbá önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kétszintes fedett kerékpártárolók megvalósítása, az ezekre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekt fizikai befejezése tervezetten 2023.09.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

(Fotó: Bácskai Gergely)