Székesfehérvár Önkormányzatának támogatásával idén is meghirdette a fiatalokat támogató ösztöndíjpályázatait a Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány. Az általános tanulmányi ösztöndíjra a tehetséges, ám rászoruló középiskolások december 15-ig, míg a felsőoktatási hallgatók 2024. február 28-ig pályázhatnak. Ugyancsak pályázatot írtak ki a sajátos helyzetű tanulók számára az esélyegyenlőség fokozását segítő ösztöndíjra, valamint a 7. és 10. évfolyamos tanulók számára egyéni pályatanácsadáshoz biztosított pályaorientációs ösztöndíjra a segítő pedagógusok számára.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által létrehozott és támogatott közalapítvány 2024-ben is támogatni kívánja azokat a köznevelési intézményben tanuló, jó tanulmányi eredményt elért székesfehérvári fiatalokat, akik szociális helyzetük miatt rászorulnak erre. Az ösztöndíjra a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói pályázhatnak. Tanulmányi követelmény a 9-13. évfolyamon 4,5-es átlag, illetve a 9. évfolyamos tanulók a 8. évvégi eredménnyel pályázhatnak. A pályázat 2023. december 15-ig nyújtható be az adatlap kitöltésével, aláírásával és a mellékletek csatolásával. A döntésről január 31-ig értesítik a köznevelési intézményeket.

A felsőoktatási hallgatók 2024. február 28-ig nyújthatnak be pályázatot a 2023. évi őszi félév tanulmányi eredményei alapján, az adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint az adatlapon jelölt mellékletek csatolásával. Tanulmányi követelmény évfolyamtól függetlenül a 4,2-es átlag. A pályázatokat 2024. március 31-ig bírálják el.

A Közalapítvány ösztöndíjpályázatot ír ki eltérő képességű tanulók egyéni tanulmányi munkájának segítésére, Székesfehérváron működő Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és tagintézményei tanulói javára. A pályázatot a 6. vagy a magasabb évfolyamon tanulók javára az intézmények nyújthatják be. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a szociális rászorultság és az egyéni képességekhez viszonyított tanulói teljesítmény szintje, a tanulmányi eredménytől függetlenül.

A 7. és 10. évfolyamos tanulók számára szóló egyéni pályatanácsadást támogató ösztöndíj az állami intézményfenntartók és a nem állami intézmények számára szóló támogatás, meghívásos pályázat keretében. Azon szervezetek számára szól, ahol tárgyi és személyi feltételek biztosítottak a nyílt pályaorientációhoz. A tanulók ez alapján számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást vehetnek igénybe, többletszolgáltatásként személyre szólóan, egyénenként külön, saját intézményükben vagy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj pályázat részletes tájékoztatója, adatlapja letölthető a Galériából és az alábbi linkről egyaránt: https://www.szekesfehervar.hu/toth-istvan-es-toth-terezia-osztondij

(ÖKK)