A helyi hagyományoknak megfelelően ezúttal is Semmelweis-napi ünnepségen köszöntötte az egészségügyben dolgozókat Székesfehérvár Önkormányzata. A jeles eseményt megelőzően megkoszorúzták Semmelweis Ignác Oskola utcai emléktábláját, majd a Szent István Király Múzeum Rendházépületének Díszudvarán rendezett ünnepségen köszöntőkkel és elismerések átadásával folytatódott a program. A „Székesfehérvár Egészségügyéért” díjat idén dr. Kósa Zsuzsanna körzeti orvos és Cser Ferencné körzeti ápoló, a felnőtt háziorvosi szolgálat asszisztense vehette át. Ezen kívül többen kaptak egyéb elismeréseket és jubileumi kitüntetéseket.

Semmelweis Ignác, a Ciszterci Szent István Gimnázium volt tanulója, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője 1818 július 1-jén született. 2011 óta ez a nap a magyar egészségügy ünnepe. Szép hagyomány, hogy az alkalom tiszteletére Székesfehérvár Önkormányzata minden évben ünnepséget szervez a helyi egészségügyi ellátásban dolgozók számára, megköszönve áldozatos munkájukat, szolgálatukat, elhivatottságukat.

Semmelweis nap23 5

Az ünnepséget megelőzően Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, dr. Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester megkoszorúzták Semmelweis Ignác Oskola utcai emléktábláját. Ezt követően a Szent István Király Múzeum Rendházépületének Díszudvarán folytatódott a program köszöntőkkel és díjak, elismerések átadásával.

„A mai nappal egy székesfehérvári diákra, Semmelweis Ignácra emlékezünk, aki itt kapta meg a pályájához szükséges alaptudást, hogy segíthesse a hazáját és az egész emberiséget. Szép hagyomány, hogy a városban és az agglomerációban élők nevében ilyenkor köszönetet mondunk azoknak, akik a fehérvári egészségügyi ellátásban tevékenykednek. Az ő gyógyító, szervező munkájuk szükséges ahhoz, hogy a város és környezete működni, fejlődni tudjon. Közösen kell tennünk azért, hogy az ellátórendszer jól működjön, és ez nem menne elhivatott szakemberek nélkül. Székesfehérváron joggal és okkal lehetünk büszkék az ellátórendszerre! Ez azokat az embereket dicséri, akik a szürke hétköznapokon teszik a dolgukat és szolgálnak. Ezt köszönjük ma meg Székesfehérvár egész közössége nevében!” – fogalmazott köszöntőjében dr. Cser-Palkovics András polgármester.

Semmelweis nap23 2

Hozzátette, sehol a világon, így nálunk sem mondható el, hogy az ellátórendszer készen van, azonban a város igyekszik minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy emelje a szolgáltatás színvonalát és garantálja a működőképességet. Jó példa az alapellátáshoz tartozó rendelők felújítása és a rezsitámogatás. Július 1-jétől állami feladat lesz a védőnői szolgálat működtetése. Székesfehérváron ez 29 védőnőt érint, akik addig és azután is végzik a nélkülözhetetlen munkájukat. A város egy professzionális, jól működő szakmai közösséget ad át és továbbra is partner lesz abban, hogy a jogszabályi keretek között segítse a védőnők munkáját a városban.

A köszöntőt követően adták át a „Székesfehérvár Egészségügyéért” díjat. A rangos elismerés annak az orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki Székesfehérvár lakóinak egészsége, egészséges életmódra nevelése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységével a betegek javát és gyógyulását szolgálta.

Az egyik díjazott dr. Kósa Zsuzsanna körzeti orvos. A szekszárdi születésű szakember segédápolónőként kezdte, majd fizikoterápiás asszisztensként folytatta a pályáját. Az orvosi diplomát Pécsen szerezte meg, majd 1986 októberében belgyógyász szakvizsgát tett. Nem sokkal ezután kapta meg a körzeti orvosi kinevezését Székesfehérváron, azóta is Öreghegyen, a Fiskális úti rendelőben dolgozik. Mindig törekedett a körzetében élők szélesebb körű megismerésére, ellátására. Munkáját a lelkiismeretesség, naprakészség, precízség jellemzi. Kedvessége, segítőkészsége, szakmai felkészültsége példamutató.

Semmelweis nap23 3

Ugyancsak átvette a díjat Cser Ferencné körzeti ápoló, a felnőtt háziorvosi szolgálat asszisztense. 1978-ban érettségizett a Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskolában, majd gyógyszertári asszisztens, ezután pedig egy szociális otthonban foglalkoztató nővér volt. 1996-ban megszerezte a körzeti ápolói szakképesítést. 1995 januárjától kezdve a városi háziorvosi alapellátásban tevékenykedik, volt ügyeleti nővér, körzeti ápolóként, körzeti nővér és foglalkozás- egészségügyi szakápoló is.  2018 óta nyugdíj mellett, változatlanul energikusan, odaadóan, szolgálatkészen dolgozik háziorvosa mellett. Szakmai tevékenysége magas színvonalú, példaértékű.

Az egészségügyi ellátásban végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkája elismeréseként Polgármesteri Elismerő Emlékérmet kapott Hockné Légrádi Ildikó védőnő. A szakember 1999 szeptemberében állt munkába Maroshegy XIX. körzetében. A nagy teherbírású szakembert hamar megkedvelték a családok kedvessége, határozottsága és rugalmassága miatt. Volt olyan időszak, amikor a városrész három védőnői körzetében egyedül állt helyt. Jelenleg soha nem tapasztalt csúcsot ért el az ellátottak száma és ő fáradhatatlanul, erőt, időt és energiát nem kímélve maradéktalanul látja el feladatait.

Emléklapot vett át dr. Kissevich-Horváth Tamás gyermekneurológus, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos, illetve dr. Szabó-Marián Gábor háziorvos, belgyógyász és foglalkozás-orvostan szakorvos. A két szakember az alapellátásban a tavalyi, illetve az idei évben töltötte be 20 éves egészségügyi szolgálatát.

A Humán Szolgáltató Intézetnél több évtizeden át kimagasló munkát végzett szakembereket is köszöntöték.

40 év közalkalmazottként eltöltött idő alapján jubileumi jutalomban részesült Rusznákné Deák Erzsébet területi védőnő, Savanyú Tiborné asszisztens és dr. Sipos Attila István iskolaorvos.

30 év közalkalmazottként eltöltött idő alapján jubileumi jutalmat kapott Békefiné Marosi Regina területi védőnő, Bodnár Tamásné asszisztens, Karmanóczkiné Piri Eszter asszisztens, Szilvágyi Szilvia területi védőnő és Tápi Zsuzsa asszisztens.

Végül pedig 25 év közalkalmazottként eltöltött idő alapján jubileumi jutalomban részesült Dégi Gyöngyi röntgen asszisztens, Mészáros Ferenc karbantartó és Vinter Krisztina munkaügyi ügyintéző.

Semmelweis nap23 4

Az ünnepséget Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő pohárköszöntője zárta. Mint mondta, a mai napon Semmelweis Ignácra, az embergyógyítóra, a fáradhatatlan kutatóorvosra emlékezünk, aki sok édesanya életét mentette meg és lehetővé tette, hogy az ő gyermekeik ne anya nélkül nőjenek fel. Ünnepeljük ezen a napon a székesfehérvári egészségügyben dolgozókat és mindazokat, akik az ő munkájukat segítik.

Az ünnepségen a Szent György Vármegyei Egyetemi Oktató Kórház Kórusa működött közre. A műsorban szólót énekelt Túri Emese, az István Király Általános Iskola 9 éves tanulója.

(ÖKK/Media24, fotó: Simon Erika, Media24)