Szent László, a lövészkatonák védőszentje tiszteletére szervezte meg hagyományos megemlékezését a Prohászka ligetben az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred. A lövészkatonák védőszentjének, Magyarország és a magyar kultúra védelmezőjének uralkodói teljesítményét és szellemi nagyságát Spányi Antal megyés püspök és Pozderka Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokságának törzsfőnöke méltatták köszöntő beszédeikben. Az esemény koszorúzással zárult.

A hagyományosan László-napon szervezett ünnepség a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd Spányi Antal megyés püspök tolmácsolta gondolatait. Mint fogalmazott, történelmünkre visszatekintve olyan személyiségeket találunk, akik évszázadokon keresztül példát mutatnak, tanítanak és erősítenek bennünket. Ezen hősök közül, az általa hordozott lélek és szellem okán kiemelkedik Szent László. Eszmény és szent küldetés volt számára a magyar nép védelme, segítése, és annak az országnak az oltalmazása, melyet Szent István Máriának ajánlott. Az uralkodó sajátos küldetése volt az ősi gyökerekből táplálkozó magyar kultúra megkeresztelése. Ezen keresztül tette igazán kereszténnyé, és vezette be véglegesen az európai népek nagy családjába a rábízott magyar népet. Mindig fontos, hogy egy nemzetnek legyen megfelelő kultúrája, saját eszmeisége és lelkülete. Szent László ezt adta a magyaroknak.

Szent Laszlo 23 1

Szent László a magyar uralkodói eszmény egyik legtökéletesebb kifejezője, a kereszténység következetes védelmezője és terjesztője volt, aki a legkeményebb csatában is tudott nemes lelkű lenni, akiről egyszerre mondták, hogy lovagkirály és szent volt. Személyében olyan embert tisztelünk, aki nem csak európai módon gondolkodó, bölcs államférfi és uralkodó volt, hanem sikeres, hősies hadvezér is– fogalmazott Pozderka Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokságának törzsfőnöke. A személye köré szövődött legendák arról szólnak, hogy Szent László a katonai erények – a lovagiasság, a leleményesség, a vitézség, a határozott célra törés, a győzni akarás – megtestesítője, a katona nép példaképe volt, és maradt napjainkra is. (…) A katonák mély alázattal kezelik eszmei örökségét, képviselik és továbbadják az általa megtestesített emberi és katonai értékeket.

Szent Laszlo 23 2

Az ünnepség zárásaként koszorút helyezett el Szent László szobránál dr. Simon László főispán, Pálffy Károly, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Cser-Palkovics András polgármester, Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője, valamint a Honvéd Vezérkar részéről Schmidt Zoltán vezérőrnagy. Koszorúztak továbbá a fegyveres és rendvédelmi szervek, a Székesfehérvári Helyőrségben diszlokáló katonai szervezetek, az egyházak, valamint a társadalmi és civil szervezetek vezetői, képviselői.

(ÖKK, fotó: Simon Erika)