Törvényi kötelezettségének eleget téve 2023. július 1-jétől ebösszeírást végez Székesfehérvár Önkormányzata. Fontos, hogy a város nem tervezi ebadó bevezetését, de minden ebtartónak nyilatkoznia kell a tulajdonában/tartásában élő kutyákról. Az adatlap és a tájékoztató átvehető a Városházán, illetve letölthető a város honlapjáról. A kitöltött nyomtatványokat 2023. szeptember 30-ig kell visszaküldeni a Polgármesteri Hivatalba elektronikusan – e-mailben, illetve elektronikus ügyintézéssel –, vagy papíralapon – postai úton, illetve a Városházán kihelyezett gyűjtődobozba bedobva.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. paragrafusában foglalt kötelezettség alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023-ban is ebösszeírást végez 2023. július 1-je és szeptember 30-a között, és az ebtartók által szolgáltatott adatok alapján elektronikus nyilvántartást vezet.

Az eb/ebek tulajdonosa vagy tartója KÖTELES az adatlapon feltüntetett adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ebenként egy adatlapot kell kitölteni. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot szabhatnak ki.

Az ebösszeíró adatlap, illetve a kitöltéshez segítséget adó tájékoztató több formában is elérhető:

– kinyomtatva beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Környezetvédelmi Irodáján (Székesfehérvár, Jókai utca 1-3. fsz. – Hiemer Rendezvényközpont (Gesztenyés Udvar felől), az Ügyfélszolgálati Irodán (Székesfehérvár, Kossuth L. u. 4.),
– letölthetők a www.szekesfehervar.hu honlapról:
https://www.szekesfehervar.hu/ebosszeiras-ebnyilvantartas

Az adatlapok nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók!

Az ebösszeíró adatlapokat 2023. szeptember 30-ig kell kitöltve visszaküldeni. Erre is többféle módot is biztosítanak:

– intézhető elektronikus ügyintézés indításával:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas,
– elküldhető levélben, postai úton a következő címre: Polgármesteri Hivatal Székesfehérvár, Városház tér 2.,
– személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal (Városház tér 1.) portáján, bedobható a gyűjtőládába az Ügyfélszolgálati Irodán (Kossuth u. 4.), illetve
– e-mailben (aláírva, majd szkennelt formában) elküldhető az ebosszeiras@pmhiv.szekesfehervar. hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére.

Fontos tudnivaló, hogy Székesfehérvár Önkormányzata továbbra sem vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást, azaz az ún. ebadót. A kutyatulajdonosoknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérik, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.

Köszönik az ebtartók együttműködését!

(ÖKK)